Effektivare lönehantering
- vi hjälper er

Behovsanalys - Implementering - Utbildning

Effektivare lönehantering
- vi hjälper er

Behovsanalys - Implementering - Utbildning

HR Plus - verktyget för en smidigare organisation

Har ditt företag problem med att få lönehanteringen att löpa smidigt? Då ska ni kontakta oss. Vi hjälper företag i alla branscher att effektivisera och modernisera sina HR- och löneprocesser med HR Plus, ett HR- och lönesystem utvecklat för effektiv lönehantering i stora och komplexa organisationer. HR Plus är ett kraftfullt, mångfunktionellt men samtidigt lättanvänt system, som efter att det implementerats i er organisation kommer att bli en stor tillgång för företaget.

Vi är experter på HR Plus, och vi erbjuder stöd vid implementering av systemet i samarbete med er löneavdelning. Dessutom kan vi hjälpa till med förstudier och behovsanalyser för att ni ska få en klarare bild av vilka områden som behöver förbättras.

Kontakta oss redan idag så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa till med att effektivisera lönehanteringen på ert företag!

HR Plus i ett komplext system

HR Plus är utvecklat för att ge överblick och förenkla hanteringen av löner och HR inom stora organisationer med flera tusen anställda. Hur många anställda företaget har är dock egentligen inte det mest väsentliga för om man ska välja HR Plus. Snarare handlar det om graden av komplexitet i organisationen, till exempel om man har många juridiska personer i lönehanteringen och flera olika typer av kollektivavtal under samma tak. Det är den typen av komplexitet som kan göra att HR- och löneadministration flyter trögt i ett företag och att övergången till HR Plus blir ett riktigt lyft.

Lönearbetet med hjälp av HR Plus

Vi har hjälpt löneavdelningar på företag med allt från några hundra till flera tusen anställda att effektivisera och få en bättre överblick över lönearbetet med hjälp av HR Plus.

Anpassa HR Plus - från justeringar till heltäckande lösningar

Alla företag ser olika ut, och alla löneavdelningar ställs inför sina egna utmaningar. Det finns aldrig en lösning som kommer att fungera överallt, utan mycket av arbetet med att göra sin löneavdelning mer effektiv handlar om att titta på varje liten enskild bit och se vad som kan förbättras.

Vi erbjuder ett utifrånperspektiv på er organisation, färgat av många års erfarenhet av arbete med HR och löneadministration. Vi kan identifiera områden som kanske är i behov av små justeringar, och vi kan också utarbeta en helhetsplan där vi tillsammans med er gör stora förändringar och bygger upp ett helt nytt system för lönehantering med hjälp av HR Plus.

Vilka är de största fördelarna med HR Plus?

Det som till en början kanske endast verkar vara ett enkelt och lättanvänt system för lönehantering, är i själva verket resultatet av ett långt och minutiöst utvecklingsarbete, utfört av utvecklare, designers och framför allt experter inom HR- och lönehantering. I HR Plus är det en rad små faktorer som samverkar och gör det till ett otroligt kraftfullt och anpassningsbart verktyg.

När vi hjälper er i arbetet med att effektivisera er löneavdelning går vi tillsammans igenom hur vi bäst ska anpassa systemet efter organisationen. Här är några av de största fördelarna med att implementera HR Plus på ert företag:

 • Stora möjligheter till automatisering
  Med HR Plus kan löneprocessen automatiseras och anpassas till era förutsättningar. Systemet tillåter även självservice så att både medarbetare och chefer enkelt kan registrera nyanställningar, anställningsförändringar, tillägg och avdrag.

 • Anpassningsbart och flexibelt
  HR Plus kan anpassas så att ert företag drar nytta av just de lösningar som passar er: Det fungerar även utmärkt vid tillfälliga lösningar, till exempel när man vill göra en lönekörning för en mindre del av organisationen.

 • Åtkomst via webben
  HR Plus finns tillgängligt som molntjänst, vilket gör systemet tillgängligt från alla typer av plattformar, var du eller medarbetarna än befinner er. Det innebär också att systemet ständigt hålls uppdaterat med de senaste funktionerna och säkerhetslösningarna.

Högsta kreditvärdighet sedan 2013

UC, Sveriges största kreditupplysningsföretag, har varje år sedan 2013 bedömt vår kreditvärdighet till den högsta nivån, Guld. Det innebär att vi är en samarbetspartner som går att lita på och att det är säkert att köpa våra tjänster.

UC har ända sedan sjuttiotalet bedömt kreditvärdigheten hos Svenska företag, och man gör årligen en analys där man delar in företagen på en femgradig skala utifrån kreditvärdighet. Kreditvärdigheten mäts utifrån hur stor risk det är att ett företag hamnar på obestånd inom ett år. Uppgifterna hämtar man från Skatteverket och från oberoende finansinstitut.

Vi bedöms alltså ha högsta kreditvärdighet, vilket för företaget innebär 99,76% chans att undvika att hamna på obestånd. En trygghet för dig som vill anlita oss eller inleda ett samarbete!

Ta del av våra utbildningar i HR Plus

Vi bidrar gärna med vår kunskap och vårt engagemang när ert företag vill komma igång och erbjuder utbildningar i HR Plus, HR Plus Webb samt även de mindre lönesystemen Agda PS och Hogia. Utbildningen kan ske i flera former och mot olika grupper, till exempel för löneadministratörer eller för slutanvändare.

Vi finns självklart också tillgängliga under resans gång och kan hjälpa till med fortbildning när ni vill utveckla systemen eller stöter på problem. HR Plus är ett stort och komplext system som trots sitt smidiga yttre har mycket dolt under ytan. En vidareutbildning med djupdykningar i systemet är den effektivaste och smidigaste vägen till att kunna utnyttja alla funktioner till max och få lönehanteringen att löpa så smidigt som möjligt.

Hjälp med rekrytering

Med vår erfarenhet av chefsarbete inom lön och HR har vi lång erfarenhet av rekryteringsarbete vid tillsättande av nyckelroller både inom HR och lön. Om ert företag står inför nya utmaningar och behöver anställa kompetenta och erfarna personer till viktiga roller inom företaget så kan vi hjälpa till.

Vi kan hjälpa till med rekrytering av löneadministratörer, lönespecialister, chefer och assistenter inom HR och många andra roller för att er organisation ska kunna växa på ett så bra sätt som möjligt. VI kan både ta en övergripande roll i rekryteringsarbetet eller bistå med enstaka insatser.

Utbildning i HR Plus

Anlita oss som tillfällig resurs

I vissa lägen kan ett företag behöva utöka sin kompetens inom ett speciellt område bara för en begränsad period. I sådana fall vill man förstås om det går undvika att gå igenom en hel rekryteringsprocess och anställa någon för en tjänst som det i framtiden troligtvis inte finns något behov av.

Vi kan ställa upp som tillfällig resurs inom HR och lön i någon av följande roller:

 • Lönechef

  Har ni behov av någon som kommer in och axlar en ledarroll inom lön för en kortare eller längre period så har vi kompetensen och erfarenheten som behövs. Exempel på när behoven kan uppstå är när ni står inför en omstrukturering av lönehanteringen eller går igenom en lång rekryteringsprocess och inte vill vara utan lönechef under mellantiden.

 • Lönespecialist

  Vi kan träda in i rollen som lönespecialist eller löneadministratör på ert företag, till exempel under en period när företaget växer kraftigt och befintlig lönepersonal behöver avlastning.

 • Systemförvaltare

  Inkörsperioden för ett nytt lönehanteringssystem som HR Plus kan i vissa fall bli lång, särskilt i mer komplexa organisationer. Vi kan bistå med förvaltning och utbildning på plats, till dess att löneavdelningen känner sig helt hemmastadd i det nya systemet.

Kontakta oss när ert företag behöver extra kompetens för en begränsad tidsperiod!

HR Plus - framtidens lönehantering

Med vårt stöd blir resan mot en effektivare löneadministration med HR Plus smidig och säker. Vi hjälper till med implenteringen av systemet, utbildar medarbetarna och möter de utmaningar som uppstår på ett rationellt och konkret sätt. Vårt främsta mål är alltid att våra kunder ska dra så mycket nytta som möjligt av att förbättra befintlig lösning eller byta system. Det är vår övertygelse att ni i slutändan kommer att känna att det var värt arbetet.

Vi har mer än 25 års erfarenhet av HR PLus och har sett systemet växa och utvecklas till vad som nu är marknadens främsta lönehanteringssystem. Vi vet vilka möjligheter HR PLus har att förbättra ett företags lönehantering, särskilt i större och mer komplexa organisationer.

Med er vilja att utvecklas parat med vår kunskap, vårt stöd och vårt engagemang kan vi tillsammans optimera HR- och lönehanteringen på ert företag på ett sätt som låter er ta nästa steg i er utveckling.

Välkommen till oss!
Senaste nytt från bloggen

Här kan du läsa aktuella artiklar om det senaste inom HR Plus.

Alternativ till HR Plus - Agda PS och Hogia

6 apr 2020

Förutom HR Plus har vi även djupa kunskaper i lönehanteringssystemen Agda PS och Hogia, och dessutom erfarenhet av att hjälpa till med relaterad implementering och utbildning. Dessa system passar utmärkt i lite mindre komplexa organisationer som inte riktigt har behov av kraften i HR Plus. Både Agda PS och Hogia är väl beprövade och välkända [...]


Så kan HR Plus effektivisera er lönehantering

20 mar 2020

Att alla anställda på företaget får rätt lön på rätt datum kan tyckas vara en självklarhet, men många företag upplever svårigheter med löneadministrationen. En löneavdelning som slarvar skapar misstänksamhet och brist på trygghet i organisationen, något som med tiden kan utvecklas till ett stort problem. Med HR Plus blir det lättare även för stora företag [...]


Låt ert behov bli vårt engagemang!