Löneadministration

Allt inom HR- och löneadministration

Vi kan hjälpa till med allt inom HR- och lönehantering, med HR Plus såväl som andra lönesystem. Vi utbildar personal och hjälper till med implementering, men kan även som auktoriserade lönekonsulter via SRF ta över och sköta hela er löneadministration genom vår egen lönebyrå.

Vårt vanligaste uppdrag är dock att ge stöd i processen att effektivisera lönehanteringen på de företag vi jobbar med. Vi utvärderar och analyserar nuvarande arbetssätt och hjälpmedel, och fokuserar på vad som behöver bli bättre. Därefter sammanställer vi en rapport med konkreta förslag och lösningar, som vi sedan hjälper till med att genomföra. På det här sättet får ni en kvalitetssäkrad förbättringsåtgärd som grundar sig i hur just er organisaton ser ut.

Från insidan av en organisation kan det vara svårt att se hur man kan effektivisera sitt system när företaget växer och blir mer komplext. Man vet inte var man ska börja och saknar kunskap om de lösningar som finns tillgängliga. Det är där vi vill komma in och erbjuda vår expertis inom HR och lönehantering, visa vilka möjligheter som faktiskt finns och hjäpa till med att implementera dem.

Kontakta oss idag och ta första steget mot en effektivare löneadministration!

pappersarbete

Löneadministrationen måste fungera utan frågetecken

På många sätt är lönerna motorn i ett företag Hur väl de anställda än trivs på jobbet så är det i slutändan lönen som är den främsta orsaken till att de flesta arbetar. Alla anställda har rätt till lön, och att det är rätt lön som kommer i slutet av varje månad ska vara en självklarhet och inte en källa till oro.

Det är också viktigt att en löneavdelning är tillgänglig, och har såväl tid som den överblick som krävs för att kunna svara på frågor från anställda som är osäkra på om de fått rätt lön. För så är det på ett företag, i princip alla anställda kommer vid ett eller annat tillfälle att höra av sig till löneavdelningen med frågor. Ju otydligare bild lönevdelningen har av lönehanteringen, desto mer oro skapas inom organisationen.

Som löneadministratör har man alltså ett stort ansvar, ett ansvar som kan kännas tungt att axla om lönehanteringen omgärdas av frågetecken. Med ett smidigt och högpresterande lönehanteringssystem som HR Plus kan frågetecknen rätas ut, givetvis under förutsättning att systemet implementeras rätt och att de löneansvariga lär sig systemet av en kunnig och erfaren projektledare.

Tillfällig resurs vid behov

Vi bistår er med vår kunskap och vårt engagemang i arbetet med att implementera HR Plus i samarbete med er löneavdelning. Som projektledare tar vi ansvaret för lönehantering under en begränsad tid, tills företagets löneadministratörer känner sig säkra i de nya rutinerna och lönehanteringen löper smidigt.

Under en omställning kommer det att dyka upp behovsluckor, och vi hjälper er att fylla dem. Vi har stor erfarenhet av att hoppa in och hjälpa företag med löneadministrationen under en begränsad period, antingen i en chefs- eller en administratörsroll.

Beroende på hur er organisation ser ut idag och vad ni vill uppnå så skapar vi tillsammans en målbild för hela företaget. Det är viktigt att tänka på löneadministrationen som något som behöver förändras och anpassas efter hur företaget utvecklas. Med ett kraftfullt men samtidigt smidigt lönehanteringssystem som HR PLus blir det förändringsarbetet betydligt smidigare och går dessutom snabbare. Välkommen att kontakta oss så berättar vi mer!

För en effektivare HR- och löneadministration