Så kan HR Plus effektivisera er lönehantering

Att alla anställda på företaget får rätt lön på rätt datum kan tyckas vara en självklarhet, men många företag upplever svårigheter med löneadministrationen. En löneavdelning som slarvar skapar misstänksamhet och brist på trygghet i organisationen, något som med tiden kan utvecklas till ett stort problem. Med HR Plus blir det lättare även för stora företag att undvika misstag och oklarheter kring lönerna.

För att göra lönehanteringen säkrare och effektivare har således även företag med bara ett fåtal anställda ofta ett lönehanteringssystem, eller väljer till och med att outsourca lönehanteringen, något som faktiskt brukar uppskattas bland de anställda. Att separera lönehanteringen från kärnverksamheten gör att de anställda kan vända sig till en expert på löner i stället för till chefen när de känner sig osäkra.

Ju större och mer komplex en organisation är, desto större blir också behovet av ett lättskött men kraftfullt system, som har de funktioner som krävs för att underlätta löneadministrationen och de administrativa uppdrag som hänger ihop med den, som tidrapportering och sjukfrånvaro. För mycket stora och komplexa företag och organisationer heter lösningen HR Plus.

HR Plus skapar överblick i en komplex organisation

I en komplex organisation med flera bolag, som i sin tur har egna avdelningar med grupper av anställda, blir så klart lönehanteringen väldigt komplex. Löneadministrationen på ett företag måste spegla organisationen, och därför har HR Plus utvecklats för att kunna skalas upp för att hantera även väldigt stora och komplexa organisationer. Samtidigt är ju tanken att göra löneadministratörens arbete enklare, så mycket av komplexiteten ligger dolt under ytan i systemet medan själva hanteringen känns intuitiv och överblickbar.

Automatisering är nyckeln

HR Plus effektiviserar lönehanteringen genom automation, både vad gäller lönekörningar för hela eller delar av organisationen och när det kommer till registrering av frånvaro och ledighet, som anställda och chefer själva registrerar via webben. Löneadministratörens roll blir därmed mer överblickande än administrativ och mindre tid tas i anspråk för arbetsuppgifter som lika gärna kan skötas av systemet självt.

De största fördelarna med HR Plus Lön

HR Plus har flera fördelar i jämförelse med enklare lönehanteringssystem. För det första möjligheten att välja mellan att göra lönekörningar för hela eller enskilda delar av organisationen. Med hjälp av simuleringar och ett flexibelt tabellverk kan administratören få en god överblick över lönerna ner på detaljnivå.

Jobbar tillsammans med befintliga system

En annan stor fördel med HR Plus är att systemet är så lätt att integrera med befintliga lösningar som system för schema och tidrapportering. HR Plus hämtar in information från andra system till en masterdata, så uppdateringar behöver bara göras på en enda plats. Detta minskar så klart risken för misstag och oklarheter kring löner och tidrapportering.

Komplexiteten avgör

Det är inte först och främst antalet anställda som avgör när HR Plus verkligen ger de största fördelarna. I en enkelt uppbyggd organisation kan ett mindre komplext lönehanteringssystem som Agda PS eller Hogia också klara jobbet. Det är snarare när organisationen består av flera separata delar, som både hänger ihop och samtidigt måste kunna fungera fristående från varandra som HR Plus blir ett fantastiskt verktyg för att skapa överblick och möjliggöra administration av såväl löner som rapportering, scheman och så vidare.

Vi hjälper er

Har ni behov av att uppdatera eller omorganisera er lönehantering kan vi alltid hjälpa till. Det första att ta ställning till är förstås huruvida ni har behov av ett större system som HR Plus eller om ni kan klara er med ett mindre system. Här har vi, med vår mångåriga erfarenhet av lönehantering på både större och mindre företag, möjlighet att se över er organisation och hjälpa er att hitta den bästa lösningen. Vi hjälper er hela vägen genom att analysera er nuvarande administration, komma med förslag på förändringar och förbättringar, samt genomföra dessa tillsammans med er.

Förbättringsåtgärder inom lön och HR
20 mar 2020